Exchange Student Canada

- โรงเรียนต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างอบอุ่น และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมข้างนอก เช่น สกี, ปีนเขา, ตั้งแคมป์ และอื่นๆอีกมากมาย
- ทางโรงเรียนมีหลากหลายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงและด้านกีฬา
- ที่พักปลอดภัย สะอาด สะดวกสบายที่ถูกเลือกมาอย่างดีเพื่อนักเรียนโดยเฉพาะ ครอบครัวแคนาดานั้นถูกคัดเลือกและผ่านการประเมินมาแล้วผู้ปกครองและนักเรียนสามารถไว้วางใจได้
- นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนและฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมของของคนแคนาดา
- ภายในห้องเรียนได้เปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลาและมีอาจารย์คอยให้ความช่วยเหลือ
- มี 24-hour student support คอยดูแลตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่นู้น และคอยให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา
- ทางโรงเรียนมีรถโรงเรียนคอยรับส่งนักเรียนทุกวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !

ชิงทุน 200,000 บาท จำนวน 2 ทุน


เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเรียนที่อเมริกากับแคนาดา


 
Visitors: 260,617