EDUCATION CENTER AND WORKSPACE.


 • แนะนำ 3 มหาลัยใน UK เดินทาง 2024 บอกต่อ 3 มหาวิทยาลัยใน UK ค่าเทอมไมแพง
  ลุ้นรับทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 GBP**
  น้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลสอบวัดระดับภาษา IELTS ขั้นต่ำ 5.5
  เอกสารรับรองหรือจดหมายรับรองของสถานศึกษา

 • 4 เหตุผลในการเลือกเรียน CO-OP Program in Canada
  .
  ✅เพื่อเป็นการค้นหาอาชีพที่เหมาะและดีที่สุดในอนาคต
  ✅หารายได้และประสบการณ์ตรงในสาขาที่ศึกษา
  ✅สามารถทำงาน Part time ได้โดยไม่ต้องรบกวนเงินจากที่บ้านเลย
  ✅ได้ connection การทำงานในอนาคต

 • เป็นโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
  ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมา หรือ ฝึกงานตามประสบการณ์ของผู้สมัคร
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6-18 เดือน ขึนอยู่การสาขาที่เรียนมาหรือประสบการณ์
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน SEP รุ่นที่ 12
  NEW!! SEP รุ่นที่ 12 #2022-2023

  NEW!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12 #2022-2023
  SEP #2022-2023 จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • NEW!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12 #2022-2023
  NEW!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12 #2022-2023

  NEW!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12 #2022-2023
  จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำให้การเรียนเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้น
 • รีวิว!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12#2022-2023
  รีวิว!!โครงการ SEP รุ่นที่ 12#2022-2023

  รีวิว!!โครงการ SEP รุ่นที่ 13#2022-2023
  จากโรงเรียนเตรียมพัฒนาการ
 • น้องเปียโน

  นักเรียนแลกเปลี่ยน SEP รุ่นที่ 10
  จาก โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • P'Aoo

  ศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยน
  สู่นักศึกษาจุฬา
 • น้องฟ้า

  นักเรียนแลกเปลี่ยน SEP
  รุ่นที่ 11 จาก โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • ท่องเที่ยว Private Group UK 10 ท่าน ร่วมเดินทาง 12-18 Mar 2019

 • เดินทางเข้าร่วมสัมมนา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 16-24 Feb 2019

 • คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชฎัฎพระนครศรีอยุธยา Feb 2019

 • ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี Summer Cam Tour

Visitors: 268,321