รับจัดทัวร์หมู่คณะ กรุ๊ปส่วนตัว

TRAVEL ABROAD : Touching Lives Globally with us. 

เราบริการจัดรายการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในแถบประเทศอเมริกา แคนดานา ทวีปยุโรป และสหราชอาณาจักร ทวีปเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง   เกาหลี เป็นต้น เราบริการจัดรายการท่องเที่ยวเฉพาะหมู่คณะ สำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเลือกจุดหมายปลายทางและช่วงเวลาเดินทาง ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนรายการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะที่มีความสนใจเฉพาะทางเช่นคณะแพทย์ วิศวกร นักพัฒนาสังคมและเยาวชน เป็นต้น 

เรามีบริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบินหลัก ทุกประเทศทั่วโลกและพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าในการเลือกเส้นทางบินที่ดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงช่วยเหลือเรื่องการดำเนินการยื่นวีซ่า จัดหาโรงแรมที่พัก บริการรถรับส่งระหว่างเดินทางในต่างประเทศ

ลูกค้าทุกท่านสามารถส่งข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวหรือโปรแกรมการเดินทางเพื่อใหเทีมงานติดต่แกลับได้ที่ E-mail: joy.potjanard@hotmail.com

 

Visitors: 229,541