ONLINE APPLICATION:                                                                          กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่าง พี่ทีมงานจะติดต่อกลับไปยังข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ )

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์มเปิดรับสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยน SEP  รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2023/2024 

ค่าสมัครสอบ 200.- บาท  

กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครตามแบบฟอร์มติดต่อกลับ จากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อกลับอีกครั้งหลังได้รับข้อมูลข้างต้น! 

จัดสอบรอบทุนส่วนลดค่าโครงการ!! วันที่ 6 และ 13 สิงหาคม 2565 ( 13:00 - 16:00 น) ผ่านช่องทางออนไลน์ 

  

สำหรับสนามสอบในเขตกรุงเทพฯ จัดสอบที่ สำนักงาน บริษัท วีไซน์ เอเจ้นท์ 
อาคารโอภาสวานิช ปากซอยรามคำแหง 12, หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240 
 

  
Visitors: 220,006