ONLINE APPLICATION:                                                                          กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3-4 สัปดาห์ กรุณาลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยน SEP  รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2023/2024 

ค่าสมัครสอบ 200.- บาท  

กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครตามแบบฟอร์มติดต่อกลับ จากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อกลับอีกครั้งหลังได้รับข้อมูลข้างต้น! 


จัดสอบรอบทุนส่วนลดค่าโครงการ!! ผ่านช่องทางออนไลน์ จัดสอบทุกวันเสาร์ รับสมัครสอบชิงทุนฯ - 11 FEB 2023 

 

  
สำหรับสนามสอบในเขตกรุงเทพฯ จัดสอบที่ สำนักงาน บริษัท วีไซน์ เอเจ้นท์ 
อาคารโอภาสวานิช ปากซอยรามคำแหง 12, หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพฯ 10240 
 

  
Visitors: 227,551